Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Urgentie aanvragen

Hoe vraagt u urgentie aan in Westerwolde?

Vul ons officiële aanvraagformulier volledig in.

Binnen 1 dag nemen wij contact met u op over uw slagingskans.

U levert de benodigde documenten aan.

Wij stellen het dossier op en leggen deze voor aan de commissie.

Uw urgentie wordt wel of niet toegekend.

Een urgentieverklaring aanvragen in Westerwolde om voorrang te krijgen op de wachtlijst voor een sociale huurwoning.

Indien u zich in een noodsituatie bevindt en spoedig een woning nodig heeft in Westerwolde, kunt u een aanvraag voor urgentie indienen voor een sociale huurwoning. Deze urgentie geeft u voorrang op andere woningzoekenden. Laat UrgentieWoning uw aanvraag verzorgen bij de Gemeente Westerwolde. Voor meer informatie over het proces of om direct een urgentieverklaring aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen.

Het zelfstandig aanvragen van een urgentieverklaring via de Urgentiewijzer van de Gemeente Westerwolde kan een tijdrovend en stressvol proces zijn. Het vereist dat u uw situatie duidelijk uitlegt en de juiste documenten aanlevert, vaak zonder heldere richtlijnen. Door UrgentieWoning in te schakelen voor uw aanvraag, maakt u gebruik van onze expertise in het correct verwoorden en indienen van uw situatie. Dit bespaart u niet alleen tijd en stress, maar verzekert u ook van een correcte afhandeling.

Ons team biedt uitgebreide begeleiding en ondersteuning gedurende het gehele proces van uw aanvraag. Vanaf het initiële adviesgesprek tot het indienen van de aanvraag, we zorgen ervoor dat elk aspect zorgvuldig wordt behandeld. Wij helpen u bij het verzamelen en organiseren van alle benodigde documentatie, zorgen voor een nauwkeurige formulering van uw situatie, en bieden advies over hoe u uw kansen op goedkeuring kunt maximaliseren. Bovendien staan we klaar om eventuele vragen te beantwoorden en onduidelijkheden weg te nemen, zodat u volledig geïnformeerd bent over het proces.

We begrijpen dat het aanvragen van urgentie vaak plaatsvindt in stressvolle omstandigheden, en daarom streven we ernaar om de procedure zo soepel en stressvrij mogelijk te maken. Ons team is empathisch en geduldig, en wij nemen de tijd om uw specifieke behoeften en zorgen te begrijpen.

Wilt u liever terug gebeld worden?

  Door Verzenden te klikken gaat u akkoord met ons Privacybeleid

  In deze noodsituaties krijgt u mogelijk urgentie voor een sociale huurwoning in de Gemeente Westerwolde

  Volgens de wetgeving heeft u het recht om een urgentieaanvraag in te dienen als u zich in een noodsituatie bevindt en dringend behoefte heeft aan een andere woning. Het is belangrijk om van dit recht gebruik te maken als u zich in een van de volgende situaties bevindt:

  • Als u ernstig ziek bent en uw huidige woonomstandigheden niet langer geschikt zijn voor uw gezondheidstoestand.
  • Indien u door een scheiding of het einde van een relatie financieel niet meer in staat bent om uw woonlasten te dragen.
  • Als uw huidige woning onveilig is geworden door bedreiging of mishandeling.
  • Wanneer u uit de gevangenis, een kliniek, opvangcentrum of psychiatrische inrichting komt en huisvesting nodig heeft.
  • In gevallen waarin uw woning onbewoonbaar is geworden door bijvoorbeeld brand.
  • Als u mantelzorg nodig heeft of zelf mantelzorg verleent en dichter bij de zorgbehoevende moet wonen.
  • Indien u dakloos bent of raakt en eventueel minderjarige kinderen heeft, waardoor een stabiele woonomgeving cruciaal is.
  • Wanneer u door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte of werkloosheid, uw woning niet meer kunt betalen.
  • Indien uw situatie niet direct aansluit bij de eerder genoemde voorwaarden, is er de mogelijkheid van een Hardheidsclausule. Dit houdt in dat wanneer uw omstandigheden bijzonder schrijnend zijn en het niet verkrijgen van een (andere) woning zou resulteren in een onredelijk zware situatie, u mogelijk toch in aanmerking komt voor een urgentieverklaring.

  Voorwaarden voor het verkrijgen van urgentie voor een sociale huurwoning in de Gemeente Westerwolde

  De Gemeente Westerwolde heeft specifieke voorwaarden vastgesteld voor het aanvragen van een urgentieverklaring. U dient aan al deze voorwaarden te voldoen:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • U woont al minimaal 2 jaar in Westerwolde, wat u kunt bewijzen door uw inschrijving in de gemeente Westerwolde of in de Basisregistratie Personen. Als u nog niet twee jaar in de Gemeente Westerwolde woont dan moet u aantonen waarom u in Westerwolde wil wonen, bijvoorbeeld voor uw werk, familie, binding, of psycho- sociale hulpverlening.
  • U bent in staat om zelfstandig te wonen.
  • U heeft in het verleden geen overlast veroorzaakt.
  • U kunt aantonen dat u gedurende 3 maanden actief heeft gereageerd op woningen via Woonnet Westerwolde, maar zonder succes.
  • De noodsituatie is niet door uw eigen toedoen ontstaan.
  • U kon de noodsituatie niet voorzien.
  • U heeft aantoonbaar alles in het werk gesteld om het probleem zelf op te lossen, maar andere oplossingen zijn niet haalbaar of u hebt alle mogelijke opties al uitgeput.

  Het is belangrijk dat u deze criteria zorgvuldig overweegt en ervoor zorgt dat u aan elk van deze voorwaarden voldoet voordat u een aanvraag indient. Daarnaast is het aan te raden om alle relevante documentatie en bewijsstukken te verzamelen die uw voldoen aan deze voorwaarden ondersteunen. Hiermee vergroot u de kans op een succesvolle aanvraag voor een urgentieverklaring.

  Start nu met het aanvragen van urgentie in Westerwolde voor voorrang op een sociale huurwoning in de Gemeente Westerwolde.

  Veelgestelde vragen

  • Wij gaan direct voor u aan de slag.

   Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

   U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

  • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

   Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

  • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

   Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij – indien daar gronden voor zijn – bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

   Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

  • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

   Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

  • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

  • Wij streven er bij UrgentieWoning naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

   UrgentieWoning ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de ‘grote’ overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. UrgentieWoning loodst gewone mensen – tegen betaling – door dit oerwoud.

  • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

  • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

   In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

  • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

   Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

  • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

  • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

   Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

   Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

  • Voor het klaarmaken en uitwerken van uw aanvraag waarin wij op grond van uw specifieke situatie op de toepasselijke regels beroep zullen doen, betaalt u ons kantoor een eenmalig bedrag ad € 110,00.

   Hiermee nemen wij de zorgen van het juist en deugdelijk opstellen van uw aanvraag uit handen en zien wij er op toe dat uw aanvraag op grond van een of meer juiste urgentiegronden en goed onderbouwd door het bevoegde orgaan in behandeling kan worden genomen. Nadat uw aanvraag door ons is ingediend zal het bevoegde orgaan (zoals de Gemeente of Corporatie) de geldende legeskosten om uw aanvraag in behandeling te nemen rechtstreeks bij u in rekening brengen.

   Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

  • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

   De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

  • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

  • De door ons geleverde diensten zien op urgente situaties. Door de aanvraag volledig in te vullen en in te zenden geeft u akkoord met directe levering van onze diensten en neemt u afstand van uw herroepingsrecht.

   Deze werkwijze is inherent aan de diensten die wij verlenen nu wij anderszins uw aanvraag pas in behandeling kunnen nemen nadat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is.

  • Alle informatie en bewijsstukken dat wij van u ontvangen worden conform de meest recente wet- en regelgeving rondom privacy standaarden opgeslagen en verwerkt.

   Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens om dit proces te monitoren en toezicht te houden op het verwerkingsproces.

   Registratienummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 010823

  Nieuws, artikelen en interviews