Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Urgentie aanvragen

Hoe vraagt u urgentie aan in Hoofddorp?

Vul ons officiële aanvraagformulier volledig in.

Dummy Image

Binnen 1 dag nemen wij contact met u op over uw slagingskans.

Dummy Image

U levert de benodigde documenten aan.

Dummy Image

Wij stellen het dossier op en leggen deze voor aan de commissie.

Uw urgentie wordt wel of niet toegekend.

Een urgentieverklaring aanvragen in Hoofddorp om voorrang te krijgen op de
wachtlijst voor een sociale huurwoning.

Indien u zich in een noodsituatie bevindt en spoedig een woning
nodig heeft in Hoofddorp, kunt u een aanvraag voor urgentie indienen voor een
sociale huurwoning. Deze urgentie geeft u voorrang op andere woningzoekenden.
Laat UrgentieWoning uw aanvraag verzorgen bij de Gemeente Hoofddorp. Voor meer
informatie over het proces of om direct een urgentieverklaring aan te vragen,
kunt u contact met ons opnemen. Het zelfstandig aanvragen van een
urgentieverklaring via de Urgentiewijzer van de Gemeente Hoofddorp kan een
tijdrovend en stressvol proces zijn. Het vereist dat u uw situatie duidelijk
uitlegt en de juiste documenten aanlevert, vaak zonder heldere richtlijnen. Door
UrgentieWoning in te schakelen voor uw aanvraag, maakt u gebruik van onze
expertise in het correct verwoorden en indienen van uw situatie. Dit bespaart u
niet alleen tijd en stress, maar verzekert u ook van een correcte afhandeling.
Ons team biedt uitgebreide begeleiding en ondersteuning gedurende het gehele
proces van uw aanvraag. Vanaf het initiële adviesgesprek tot het indienen van de
aanvraag, we zorgen ervoor dat elk aspect zorgvuldig wordt behandeld. Wij helpen
u bij het verzamelen en organiseren van alle benodigde documentatie, zorgen voor
een nauwkeurige formulering van uw situatie, en bieden advies over hoe u uw
kansen op goedkeuring kunt maximaliseren. Bovendien staan we klaar om eventuele
vragen te beantwoorden en onduidelijkheden weg te nemen, zodat u volledig
geïnformeerd bent over het proces. We begrijpen dat het aanvragen van urgentie
vaak plaatsvindt in stressvolle omstandigheden, en daarom streven we ernaar om
de procedure zo soepel en stressvrij mogelijk te maken. Ons team is empathisch
en geduldig, en wij nemen de tijd om uw specifieke behoeften en zorgen te
begrijpen.

Wilt u liever terug gebeld worden?

  Door Verzenden te klikken gaat u akkoord met ons Privacybeleid

  In deze noodsituaties krijgt u mogelijk urgentie voor een sociale huurwoning
  in de Gemeente Hoofddorp

  Volgens de wetgeving heeft u het recht om een urgentieaanvraag
  in te dienen als u zich in een noodsituatie bevindt en dringend behoefte heeft
  aan een andere woning. Het is belangrijk om van dit recht gebruik te maken als u
  zich in een van de volgende situaties bevindt:

  • Als u ernstig ziek bent en uw huidige woonomstandigheden niet langer
   geschikt zijn voor uw gezondheidstoestand.
  • Indien u door een scheiding of het einde van een relatie financieel niet
   meer in staat bent om uw woonlasten te dragen.
  • Als uw huidige woning onveilig is geworden door bedreiging of mishandeling.
  • Wanneer u uit de gevangenis, een kliniek, opvangcentrum of psychiatrische
   inrichting komt en huisvesting nodig heeft.
  • In gevallen waarin uw woning onbewoonbaar is geworden door bijvoorbeeld
   brand.
  • Als u mantelzorg nodig heeft of zelf mantelzorg verleent en dichter bij de
   zorgbehoevende moet wonen.
  • Indien u dakloos bent of raakt en eventueel minderjarige kinderen heeft,
   waardoor een stabiele woonomgeving cruciaal is.
  • Wanneer u door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte of werkloosheid, uw
   woning niet meer kunt betalen.
  • Indien uw situatie niet direct aansluit bij de eerder genoemde voorwaarden,
   is er de mogelijkheid van een Hardheidsclausule. Dit houdt in dat wanneer uw
   omstandigheden bijzonder schrijnend zijn en het niet verkrijgen van een
   (andere) woning zou resulteren in een onredelijk zware situatie, u mogelijk
   toch in aanmerking komt voor een urgentieverklaring.

  Voorwaarden voor het verkrijgen van urgentie voor een sociale huurwoning in
  de Gemeente Hoofddorp

  De
  Gemeente Hoofddorp heeft specifieke voorwaarden vastgesteld voor het aanvragen van
  een urgentieverklaring. U dient aan al deze voorwaarden te voldoen:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige
   verblijfsvergunning.
  • U woont al minimaal 2 jaar in Hoofddorp, wat u kunt bewijzen door uw
   inschrijving in de gemeente Hoofddorp of in de Basisregistratie Personen. Als u
   nog niet twee jaar in de Gemeente Hoofddorp woont dan moet u aantonen waarom u
   in Hoofddorp wil wonen, bijvoorbeeld voor uw werk, familie, binding, of psycho-
   sociale hulpverlening.
  • U bent in staat om zelfstandig te wonen.
  • U heeft in het verleden geen overlast veroorzaakt.
  • U kunt aantonen dat u gedurende 3 maanden actief heeft gereageerd op
   woningen via Woonnet Hoofddorp, maar zonder succes.
  • De noodsituatie is niet door uw eigen toedoen ontstaan.
  • U kon de noodsituatie niet voorzien.
  • U heeft aantoonbaar alles in het werk gesteld om het probleem zelf op te
   lossen, maar andere oplossingen zijn niet haalbaar of u hebt alle mogelijke
   opties al uitgeput.

  Het is belangrijk dat u deze criteria zorgvuldig overweegt en ervoor zorgt dat u
  aan elk van deze voorwaarden voldoet voordat u een aanvraag indient. Daarnaast
  is het aan te raden om alle relevante documentatie en bewijsstukken te
  verzamelen die uw voldoen aan deze voorwaarden ondersteunen. Hiermee vergroot u
  de kans op een succesvolle aanvraag voor een
  urgentieverklaring.

  Start nu met het aanvragen van urgentie in Hoofddorp voor voorrang op een sociale
  huurwoning in de Gemeente Hoofddorp.

  Veelgestelde vragen

  • Wij gaan direct
   voor u aan de slag. Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo
   duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie
   toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van
   woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces. U kunt
   ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken
   worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de
   gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de
   gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op
   uitoefenen.

  • U
   kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een
   bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u
   aan regels gebonden bent. Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een
   wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een
   eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand,
   dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang
   zit.

  • Wij zijn een
   particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij
   zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde
   gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u. Indien
   uw aanvraag is afgewezen tekenen wij – indien daar gronden voor zijn – bezwaar
   voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de
   beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen
   heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit
   betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.
   Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de
   mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze
   diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van
   toepassing.

  • U bent altijd
   welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek! Neem hiervoor
   contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist.
   Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in
   Rotterdam.

  • Neem hiervoor
   contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van
   maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te
   bieden.

  • Wij
   streven er bij UrgentieWoning naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst
   te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf
   niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle
   relevante juridische aspecten op papier te zetten. UrgentieWoning ziet zich als
   de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de ‘grote’ overheid in
   situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig
   heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. UrgentieWoning loodst gewone
   mensen – tegen betaling – door dit
   oerwoud.

  • Indien uw
   CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden
   Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij
   financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u,
   bieden toezicht en adviseren waar
   nodig.

  • Wij werken in alle
   gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen
   voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen
   wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen. In bepaalde gemeenten is het niet
   mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het
   dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de
   woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te
   leveren.

  • Een afwijzing is
   voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve
   mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.
   Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de
   praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie
   komt.

  • Voor alle
   aanvragen dient u achttien jaar en ouder te
   zijn.

  • Wij zijn een
   juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van
   voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze
   slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en
   woningbouwverenigingen. Wij hebben ervaringen in het aanvragen van
   voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een
   sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun
   rechten zijn, daarom schakelen zij ons in. Wij verdedigen de rechten en staan
   daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of
   woningbouwvereniging.

  • Voor het klaarmaken en uitwerken van uw aanvraag waarin wij op grond van uw
   specifieke situatie op de toepasselijke regels beroep zullen doen, betaalt u
   ons kantoor een eenmalig bedrag ad € 110,00.

   Hiermee nemen wij de zorgen van het juist en deugdelijk opstellen van uw
   aanvraag uit handen en zien wij er op toe dat uw aanvraag op grond van een of
   meer juiste urgentiegronden en goed onderbouwd door het bevoegde orgaan in
   behandeling kan worden genomen. Nadat uw aanvraag door ons is ingediend zal
   het bevoegde orgaan (zoals de Gemeente of Corporatie) de geldende legeskosten
   om uw aanvraag in behandeling te nemen rechtstreeks bij u in rekening brengen.

   Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de
   advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw
   inkomen.

  • Binnen één werkdag
   neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en
   uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch. De aanmelding
   zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken
   over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier
   aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen
   aannemen.

  • Als u de
   verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte.
   Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te
   doen.

  • De door ons
   geleverde diensten zien op urgente situaties. Door de aanvraag volledig in te
   vullen en in te zenden geeft u akkoord met directe levering van onze diensten en
   neemt u afstand van uw herroepingsrecht. Deze werkwijze is inherent aan de
   diensten die wij verlenen nu wij anderszins uw aanvraag pas in behandeling
   kunnen nemen nadat de bedenktijd van 14 dagen voorbij
   is.

  • Alle informatie en
   bewijsstukken dat wij van u ontvangen worden conform de meest recente wet- en
   regelgeving rondom privacy standaarden opgeslagen en verwerkt. Wij hebben een
   Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit
   Persoonsgegevens om dit proces te monitoren en toezicht te houden op het
   verwerkingsproces. Registratienummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
   010823

  Nieuws, artikelen en interviews