Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Vraag urgentie aan

Sabrina staat er alleen voor

Sabrina staat er alleen voor https://urgentiewoning.nl/wp-content/uploads/2020/07/mother-and-children-on-a-sofa-4262185-scaled.jpg 2560 1708 UrgentieWoning UrgentieWoning https://urgentiewoning.nl/wp-content/uploads/2020/07/mother-and-children-on-a-sofa-4262185-scaled.jpg

Sabrina is een alleenstaande werkende moeder met twee minderjarige kinderen. Cliënt heeft een relatie (zeven jaren) achter de rug waarin ernstige problemen zijn ontstaan. Aan het einde van de relatie kreeg cliënt een deurwaarder aan de deur met de mededeling dat de ex partner (toen nog partner) al een half jaar de hypotheek niet had betaald. Cliënt wist hier niets van omdat de woning van de (ex)partner was, cliënt heeft er alles aan gedaan om een executieverkoop te voorkomen, dit was gelukt maar de hypotheekverstrekker stond erop dat de woning verkocht moest worden. Hiertegen had cliënt weinig in te brengen. Zij kon geen aanspraak maken op de woning omdat de woning op naam stond van haar (ex)partner en juridisch gezien kan zij dus niets opeisen. Na de gedwongen verkoop van de woning stond cliënt met twee minderjarige kinderen op straat en is de (ex)partner naar zijn ouders verhuisd.

Cliënt heeft alles geprobeerd om een woning te vinden het enige wat cliënt kon vinden was een tijdelijke huurwoning met een huur van duizend euro per maand (!), uit nood heeft cliënt deze woning aangenomen zodat de kinderen niet op straat belanden. De woning is verkocht en cliënt moet met de kinderen de woning verlaten en staat met de kinderen op straat. Cliënt heeft niet de financiële middelen om in de vrije sector of particulier te huren en is dus afhankelijk van de sociale huursector. Cliënt maakt zich ernstige zorgen om met twee minderjarige kinderen, waarvan de oudste zoon is gediagnosticeerd met ADD en Dyslexie met leerproblemen. Door deze onzekere omstandigheden gaat het niet goed met hem de kinderen hebben behoefte aan stabiliteit.

Met bovenstaand verhaal heeft client zich gewend tot de woonvereniging Woonpalet. Hier heeft zij geen hulp gekregen, de receptioniste heeft aangegeven dat zij geen recht heeft op een urgentieverklaring en dat een aanvraag zinloos zal zijn. Ook heeft de receptioniste client afgeraden om zaken te doen met UrgentieWoning. Dit advies horen wij uiteraard wel vaker van woonverenigingen en zelfs gemeenten. Cliënt heeft op 19 mei 2020 contact met ons opgenomen met bovenstaand verhaal. Vol bevreemding heb ik contact opgenomen met Woonpalet, welke aangeven dat zij cliënten enkel het ‘advies’ geven om de aanvraag niet via ons te doen, duidelijke argumenten konden zij niet geven. Ik heb het dossier aangenomen en heb mij in de zaak gestort.

Het proces
Wat ons allereerst opviel is dat de woonvereniging aangeeft geen bestuursorgaan te zijn, waardoor het Bestuursrecht niet van toepassing kan zijn op de beslissing dat zij nemen. Ook dit kreeg ik te horen door een niet-juridisch opgeleide medewerker, met respect, maar toch wel vreemd dat er beslissingen worden genomen over rechten van een cliënt, welke wordt gebaseerd op wet- en regelgeving zoals vastgesteld in de Huisvestingswet (of Huisvestingsverordening) door een medewerker welke geen kennis heeft van de correcte toepassing van deze wet. Hierover heb ik mij beklaagd en een aanvraag ingediend. Wij hebben een beroep op artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en in dat kader gesteld dat zij als ouder(s) van één of meerdere jonge kinderen tot de categorie kwetsbare personen behoort die in het bijzonder recht hebben op bescherming van het gezins- en privéleven. Hiertoe heeft de gemeente een positieve verplichting jegens cliënt door haar te voorzien van woonruimte. Tot slot heb ik een beroep gedaan op de Hardheidsclausule zoals opgenomen in de wetgeving.

De reactie van de woonvereniging was positief. Zij hebben aangegeven zich te zullen verdiepen in de Memorie van Toelichting (MvT) op de wetgeving en hebben de jurisprudentie zoals door mij aangeleverd tot zich genomen. Het proces verliep soepel en het contact was goed, dit temeer dankzij onze inzet en herhaaldelijke herinneringen. Wij hebben een juridisch correct, volledig dossier aangeleverd en deze is in behandeling genomen door Woonpalet.

Beslissing
Op 13 juli 2020 kregen wij een brief met daarin de beslissing, de urgentie is toegekend!
Sabrina krijgt een woning aangeboden van Woonpalet.