Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Vraag urgentie aan

Toch urgentie door de hardheidsclausule

Toch urgentie door de hardheidsclausule https://urgentiewoning.nl/wp-content/uploads/2020/03/dakloos.jpg 1400 683 UrgentieWoning UrgentieWoning https://urgentiewoning.nl/wp-content/uploads/2020/03/dakloos.jpg

Een aantal maanden geleden diende Hanneke haar aanvraag voor urgentie in bij de gemeente Utrecht. Helaas werd haar aanvraag destijds afgewezen. De urgentiecommissie gaf aan dat haar aanvraag niet voldeed aan de voorwaarden voor een urgentieverklaring. Ten einde raad nam Hanneke contact met ons op. Afgelopen november kreeg Hanneke van ons bericht dat ze toch een urgentieverklaring heeft gekregen door middel van de zogeheten hardheidsclausule.

Wat is een hardheidsclausule?
In onze rechtspraktijk spreken wij regelmatig met cliënten die, net zoals Hanneke, niet voldoen aan de voorwaarden van de Huisvestingswet. Echter dreigen sommige van deze cliënten na een afwijzing in een schrijnende situatie terecht te komen. In zo’n geval kunt u als burger een beroep doen op de zogeheten hardheidsclausule.

Met de hardheidsclausule mag een overheidsorgaan van (dwingende) wetgeving afwijken, wanneer blijkt dat de toepassing van een regeling tot een onredelijke en benadelende situatie kan leiden voor de betreffende burger. De burger dient wel een nadrukkelijk beroep te doen op deze clausule en zijn of haar situatie moet duidelijk kunnen worden toegelicht. Hieronder leggen we het proces van Hanneke verder uit.

Het proces
Hanneke had enkele maanden geleden een aanvraag voor urgentie ingediend, welke helaas was afgewezen. Volgens de urgentiecommissie in Utrecht voldeed haar aanvraag niet aan de voorwaarden voor urgentie. Toch heeft ons dossier én onze uitgebreide onderbouwing de commissie anders doen besluiten. UrgentieWoning heeft met succes een beroep gedaan op de Hardheidsclausule, waardoor Hanneke in november alsnog urgentie kreeg.

In haar dossier hebben wij het volgende omschreven:
”Cliënt is een alleenstaande werkende moeder met twee minderjarige kinderen van 6 en 9 jaar oud. Cliënt woont momenteel noodgedwongen nog in de woning van haar ex vriend, omdat cliënt na de relatiebreuk geen passende woning heeft kunnen vinden. Cliënt wordt tot op heden dagelijks psychisch mishandeld door haar ex vriend en kampt hierdoor met verschillende mentale klachten. De ex vriend van cliënt dreigt dagelijks dat cliënt de woning moet verlaten met haar kinderen, waardoor cliënt samen met haar minderjarige kinderen op straat dreigt te belanden. Ook de minderjarige kinderen van cliënt lijden constant onder de huidige situatie en voelen zich niet veilig. Cliënt baart zich grote zorgen om de ontwikkeling van haar kinderen. De onzekerheid die de huidige situatie met zich meebrengt heeft negatieve invloed op de psychische gemoedstoestand van cliënt en haar kinderen, waardoor cliënt constant psychische klachten heeft. Het is dan ook van belang dat cliënt op korte termijn een woonruimte vindt, zodat zij niet op straat belandt met haar minderjarige kinderen.”

Beslissing
Op 24 november 2020 kregen wij een brief met daarin de beslissing: de urgentie is toegekend! De gemeente heeft ons beroep op de hardheidsclausule gegrond verklaard, en het advies gegeven aan het College om de urgentie toe te kennen aan Hanneke.

Hulp nodig bij uw aanvraag?
Wilt u ook deskundige hulp krijgen bij uw aanvraag voor urgentie? Start dan uw aanvraag via de aanvraag-button bovenaan deze pagina.

De naam in dit blog is om privacy-redenen gefingeerd. De werkelijke naam van de cliënt, waarop de blog is gebaseerd, is bekend bij UrgentieWoning.