Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Vraag urgentie aan

Urgentie aanvragen in Utrecht

Urgentie aanvragen in Utrecht https://urgentiewoning.nl/wp-content/uploads/2020/11/mijn-urgentie-utrecht-2.jpg 1600 1067 UrgentieWoning UrgentieWoning https://urgentiewoning.nl/wp-content/uploads/2020/11/mijn-urgentie-utrecht-2.jpg

Urgentie Aanvragen Utrecht? In een persoonlijke noodsituatie kunt u in Utrecht aanspraak maken op urgentie. U krijgt met een urgentieverklaring voorrang op een huurwoning ten opzichte van anderen. Afhankelijk van uw situatie wordt bepaald op welk type woning u voorrang krijgt. Denk daarbij aan het aantal slaapkamers, de huurprijs van de woning en de regio.


Urgentie Aanvragen in Utrecht

Om aanspraak te kunnen maken op urgentie moet u aan een aantal eisen voldoen. Een aantal van deze eisen staan hieronder voor u opgesomd:

– U bent 18 jaar of ouder
– U heeft minimaal 1 jaar onafgebroken in de gemeente gewoond
– U beschikt over een zelfstandige woonruimte
– Het is noodzakelijk dat u binnen 6 maanden een andere woning krijgt
– U heeft een betaalde inschrijving bij WoningNet en reageert op het woningaanbod
– Uw belastbaar gezinsinkomen is lager dan € 49.959

In sommige gevallen vraagt de gemeente u ook om een medische keuring te doorlopen om vast te stellen of u zich echt in een noodsituatie bevindt. Uw urgentieverklaring is in de meeste gevallen een half jaar geldig (26 weken). Als u een urgentieverklaring voor de gemeente Utrecht krijgt, hoort u hoe lang de verklaring in uw geval geldig is.


Zo vraagt u urgentie aan in Utrecht

De aanvraag van een urgentieverklaring kan erg ingewikkeld zijn. UrgentieWoning helpt u bij het aanvraagproces van deze verklaring. Zodra u uw aanvraag bij ons heeft ingediend nemen wij binnen 24 uur telefonisch contact met u op. Onze juridisch-consulent bespreekt met u uw situatie en aanvraag, waarna deze wordt doorgezet naar onze jurist die een inschatting maakt of uw aanvraag kans van slagen heeft.

Zodra we uw aanvraag in gang zetten vragen we u om diverse bewijsstukken aan te leveren. Dit kunnen bijvoorbeeld afschriften en aktes zijn die uw aanvraag bekrachtigen. Wanneer alle stukken zijn aangeleverd zullen wij indien mogelijk uw aanvraag namens u versturen. Uw gemeente of woningbouwvereniging kan ook eisen dat u zelf de aanvraag indient. In dat geval moet u zelf langs gaan bij de betreffende instantie.