Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Vraag urgentie aan

Lakeisha is niet meer veilig

Lakeisha is niet meer veilig https://urgentiewoning.nl/wp-content/uploads/2019/06/4.jpg 1200 900 UrgentieWoning UrgentieWoning https://urgentiewoning.nl/wp-content/uploads/2019/06/4.jpg

Lakeisha is niet meer veilig in haar huidige woning, daarom heeft zij meerdere keren hulp gezocht bij de woningbouw en een aanvraag ingediend bij het SUWR voor een woonurgentie, maar deze is helaas afgewezen omdat haar woonsituatie niet ‘urgent’ genoeg is. Wij hebben de aanvraag opnieuw ingediend en hebben een voorrangsverklaring gekregen zodat Lakeisha snel kan verhuizen en een ‘explosieve’ relatie kan verbreken.

Wij hebben het dossier ingediend bij Woonbron in Rotterdam, zij hebben het doorgestuurd naar het SUWR, welke uiteindelijk de beslissingen neemt inzake het verlenen van voorrang aan woningzoekenden. In het dossier hebben wij de ernst van de kwestie goed beschreven en een juridische onderbouwing gemaakt. Veel van onze cliënten zijn niet juridisch-onderlegd en hebben er moeite mee om hun verhaal op papier te zetten, hierdoor bestaat de kans dat bepaalde aspecten niet voldoende zijn belicht en daardoor kansen worden misgelopen. Wij hebben dit probleem ook gemerkt in het dossier van Lakeisha en hebben daarom het dossier zorgvuldig opgesteld en ingediend.

De exacte toedracht van de situatie is dat Lakeisha slachtoffer is van fysiek geweld in haar huidige relatie, maar de woning niet kan verlaten omdat zij geen netwerk heeft welke haar opvang kan bieden. Wij hebben daarom een urgentie aangevraagd op grond van geweld- en bedreiging.

Op 13 februari 2020 kregen wij een brief met daarin de beslissing, de urgentie is toegekend!
Wij wensen Lakeisha nog veel woongenot in haar nieuwe woning! Wij hebben de toekenningsbrief gedeeld onderaan dit artikel, de achternaam en andere persoonlijke gegevens hebben wij onleesbaar gemaakt voor de privacy van Lakeisha.