Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Vraag urgentie aan

Betaal ik te veel huur? Huurteam  Nederland helpt uw huur te  verlagen.  

Betaal ik te veel huur? Huurteam  Nederland helpt uw huur te  verlagen.   https://urgentiewoning.nl/wp-content/themes/movedo/images/empty/thumbnail.jpg 150 150 UrgentieWoning UrgentieWoning https://urgentiewoning.nl/wp-content/themes/movedo/images/empty/thumbnail.jpg

Betaal ik te veel huur? Huurteam  Nederland helpt uw huur te  verlagen.  

Niemand wil te veel huur betalen. Veel huurders vragen zich af: Betaal ik te veel huur? Het komt  namelijk regelmatig voor dat huurders te veel huur betalen. Dat dit toch soms gebeurt, komt met  name door de krapte op de huizenmarkt. Er is meer vraag dan aanbod en dit resulteert in hogere  huurprijzen. Veel huurders zijn in de veronderstelling dat de woningmarkt een vrije markt is waarin  verhuurders de vrije hand hebben in het bepalen van de huurprijs. Deze misvatting maakt dat veel  huurder teveel huur betalen.  

Puntentelling 

Het is namelijk de puntentelling ofwel het WWS (Woning Waardering Stelsel) systeem dat de  maximale huurprijs bepaalt. Dit puntensysteem is een online tool waarbij u uit kunt rekenen wat  uw woning waard is. Blijkt uit de puntentelling dat u teveel geld betaalt voor uw woning, dan mag  u, mogelijk, uw huurprijs wettelijk laten verlagen.  

Voorwaarden huurverlaging 

Om hiervoor in aanmerking te komen is het van belang dat u aan de wettelijke voorwaarden  voldoet om een lagere huurprijs te kunnen bedingen. De belangrijkste voorwaarde is dat de  maximale huurprijs ónder de liberalisatiegrens moet vallen, uitgaande van de liberalisatiegrens van  het jaartal waarin u uw huurcontract heeft afgesloten, ook wel het aanvangsjaar van uw  huurcontract genoemd. 

Is dit het geval? Dan bent u een stap dichter bij het verlagen van uw huurprijs. Als u aan  bovengenoemde voorwaarde voldoet dan is er nog éen andere voorwaarde waar u aan dient te  voldoen om in aanmerking te komen voor een permanente huurverlaging. 

Het huurcontract dat u bent aangegaan kent twee soorten: 

  • Huurcontract voor onbepaalde tijd 
  • Huurcontract voor bepaalde tijd (tijdelijk huurcontract)  

Huurcontract voor onbepaalde tijd 

Indien u een huurcontract voor onbepaalde tijd heeft kunt u uitsluitend recht hebben op een  eventuele huurverlaging op grond van het puntensysteem indien u binnen 6 maanden na aanvang  van het huurcontract de toetsingsprocedure start. Bent u een 1 dag later? Dan kunt u deze niet  meer aanvragen.  

Huurcontract voor bepaalde tijd 

Indien u een huurcontract voor bepaalde tijd heeft afgesloten dan mag u tot 6 maanden nadat uw  tijdelijk huurcontract is afgelopen een toetsingsprocedure starten, zelfs als u al verhuisd bent. U  dient dan wel foto’s en zoveel mogelijk informatie van het appartement of kamer aan te leveren.  

Betaal ik te veel huur?

Komt u in aanmerking voor deze procedure dan kunt u om een huurverlaging vragen. Uw  verhuurder zal hier uiteraard niet blij mee zijn en het is verstandig om advies in te winnen om te  zien of u huurbescherming heeft. 

Wat doet een Huurteam?  

Een huurteam helpt huurders bij geschillen met de verhuurder. Een huurteam is op de hoogte van  alle wet- en regelgeving omtrent het huurrecht en komt op voor de belangen van een huurder. Zo  kunt u als huurder verschillende procedures tegen de verhuurder starten als de verhuurder het  geschil niet uit zichzelf wilt oplossen. U kunt dan middels een Huurcommissie procedure een  beoordeling laten uitvoeren en een bindende uitspraak krijgen zodat de verhuurder uw geschil met  u oplost.  

Waar is het Huurteam actief?  

Huurteam Nederland is er voor alle huurders in Nederland. We zien een grote toename in  geschillen in de steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Groningen. Ook in kleinere  steden zoals Arnhem, Nijmegen, Enschede, Breda, Eindhoven en Haarlem komen veel geschillen  voor. Het maakt niet uit in welke gemeente u woont. U kunt altijd bij Huurteam Nederland terecht  voor hulp.  

Procedure starten  

Huurteam Nederland begeleidt huurders bij een procedure voor huurverlaging als zij teveel huur  betalen volgens het puntensysteem. Huurteam Nederland helpt huurders in diverse situaties:  zoals bijvoorbeeld bij onenigheid over servicekosten, bij gebreken aan de woning en bij conflicten  over de huurprijs. 

Bezoek huurteamnederland.nl voor meer informatie.